We leveren een breed aanbod aan specialisaties, zoals manuele therapie, kinderfysiotherapie, bekkenfysiotherapie, begeleid trainen en beweegprogramma’s, ouderen, en patiënten met chronische aandoeningen als COPD.